Skip to main content

מגזין הרכב הדיגיטלי 'מלכת הכביש' בחן את חווית שירות הלקוחות של 4 חברות הטעינה המובילות לרכב חשמלי בישראל

בודק...