Skip to main content

סונול EVI

By 30/04/2019ספטמבר 25th, 2020חדשות מהארץ, מן העיתונות
סונול EVI

אנו גאים מאוד בשותפות האסטרטגית עם חברת סונול ומאמינים כי שיתוף פעולה זה יתרום רבות לפיתוח תחום הרכבים החשמליים בישראל.

בעתיד הקרוב ניתן יהיה להטעין את הרכב בתחנות סונול השונות ברחבי הארץ באמצעות עמדות הטעינה המהירות והאיכותיות של סונול EVI אשר יתנו מענה לכל סוגי הרכבים החשמליים.

שלחו לנו וואטסאפ