Skip to main content

המהפכה החשמלית בארץ בהחלט מעלה הילוך😉

אתם חייבים לקרוא מה היה לרז שגיא, המנכ"ל שלנו, להגיד בנושא בכתבה שפורסמה בעיתון 'ישראל היום'✌️